Авторски права

Имената на продукти, марки, символи, имена на компании, търговски обозначения и лога, които се появяват на сайта ни – www.zelenazebra.com, са собственост на техните законни притежатели и са или могат да бъдат със запазени авторски права. Ние не носим отговорност за съответните продукти и промоции, а тяхната публикация не може да се счита за лиценз или право на ползване на съответните търговски наименования.